ŚRODEK NA GLONY DO KLAROWANIA WODY

Utrzymuje krystalicznie czystą wodę w oczkach wodnych. Działa na zasadzie koagulacji. Glony tworzą z preparatem łatwe do usunięcia cząstki zanieczyszczeń.  Strąca zawiesiny organiczne i nieorganiczne do osadu dennego. Jest wolny od azotanów, fosforanów i krzemianów, które powodują wzrost niepożądanych glonów. Środek ulega całkowitej biodegradacji.

Całe opakowanie (250ml) wystarcza na 5000 l wody.