Podstawowym warunkiem uzyskania równego, zielonego, gęstego, czyli po prostu idealnego trawnika jest oczyszczenie terenu, usunięcie wszystkiego co może przeszkadzać w założeniu i późniejszej pielęgnacji murawy (gruz, kamienie, zakrzaczenie i chwasty). Przystępując do równania powierzchni, należy zwrócić uwagę na wypiętrzenia oraz zaklęśnięcia terenu.

Przy wyznaczaniu poziomu dobrze jest posłużyć się deską (łatą), na której kładzie się poziomicę i sprawdza, czy teren jest równy. Kształtując skarpy trzeba pamiętać, że kosiarki mogą pracować prawidłowo przy nachyleniu nie przekraczającym 30°.

Idealny trawnik na piaszczystym terenie

W sytuacji kiedy teren pod trawnik jest całkowicie piaszczysty, konieczne jest utworzenie sztucznego profilu glebowego (tzw. warstwy nośnej). Najpierw należy utworzyć podłoże, na które nakłada się warstwę urodzajnej gleby. Najlepsze jest podłoże gliniaste, które dłużej zatrzymuje wodę i składniki pokarmowe. Powinno ono mieć jednak taką strukturę, aby mimo deptania przepuszczało nadmiar wody i zachowywało elastyczność.

Idealny trawnik na ciężkiej i mazistej glebie

Jeżeli gleba pod przyszły trawnik jest zbyt ciężka i mazista, wówczas konieczne jest „rozluźnienie” jej struktury. W tym celu dodaje się grubego piasku, o średnicy ziaren 0,5-0,7 mm i torfu. Najbardziej nadaje się do tego celu torf niski, zasobny w składniki pokarmowe. Jeżeli zastosuje się torf wysoki, silnie zakwaszony, wtedy należy dodać do 1 m3przygotowywanej warstwy nośnej 1,5-2 kg wapna. Najczęściej stosuje się proporcję 3:1, tzn. na 3 wiadra suchego piasku  przypada 1 wiadro torfu. Tak przygotowany substrat miesza się z glebą w warstwie o grubości 15 cm. Jeśli na takiej glebie dodatkowo zalega i wolno przesiąka woda opadowa, konieczne może okazać się drenowanie.

Najczęściej jednak wystarcza zbudowanie studzienek drenażowych. Są to doły, wykopane w różnych miejscach do poziomu lustra wody gruntowej, do których wsypuje się materiał odsączający (żwir kamienny, żużel). Po wsypaniu zawartość drenu ubija się, a następnie na wierzch nasypuje się warstwę ziemi próchnicznej, o grubości 15-20 cm.

Idealny trawnik na zbyt przepuszczalnej glebie

Na glebach zbyt przepuszczalnych, o małej zawartości próchnicy, ubogich w składniki pokarmowe, należy dodać substraty zagęszczające i poprawiające glebowy kompleks sorpcyjny. Dobrymi dodatkami są ziemia gliniasta, odkwaszony torf, podłoże po pieczarkach lub kompostowana kora i liście. Ulepszając podłoże bardzo lekkie, należy trzy części ziemi piaszczystej wymieszać z jedną częścią gleby gliniastej oraz jedną częścią torfu lub kompostowanej kory i liści. Ulepszona warstwa powinna mieć grubość przynajmniej 15 cm.

Spulchnienie oraz nawożenie przedsiewne

Spulchniona (przeorana lub przekopana) gleba na głębokość 15-20 cm, a także warstwa nośna powinna być wynawożona przedsiewnie. Ilości składników na 100 m2 są następujące: 0,25-0,3 kg azotu (N) i 0,5-0,6 kg fosforu (P205) oraz 1,0-1,2 kg potasu (K20). Po wysianiu nawozów powierzchnię należy zagrabić ostrymi grabiami i wyrównać. Po 10-14 dniach spoczynku wierzchnią warstwę gleby powtórnie trzeba przegrabić, głównie w celu zniszczenia skiełkowanych chwastów.

Materiał powstał na podstawie artykułu prof. Domańskiego „Zakładanie trawnika” 
`