Nasiona można wysiewać po kilkunastu dniach od zakończenia prac w zakresie przygotowania gleby. Ponieważ nasiona traw są drobne, powinny być siane płytko, od 0,5 do 1 cm. Na glebach lżejszych, łatwo przesychających, wskazane jest zwiększenie głębokości siewu do 1,5 cm.

 

Optymalny okres wysiewu nasion przypada wówczas, kiedy temperatura powietrza wynosi 5-6 °C i jest już ustabilizowana. W warunkach ostrzejszego klimatu, zwłaszcza zimnego przedwiośnia, możliwym terminem siewu jest koniec kwietnia.

Drugim, korzystnym terminem siewu jest trzecia dekada sierpnia. Wtedy gleba jest dobrze ogrzana i nie ma ryzyka, że wschody roślin opóźnią się wskutek niskiej temperatury powietrza lub niespodziewanych przymrozków. Również większa ilość opadów późnym latem i mniejsze parowanie podłoża sprzyja kiełkowaniu nasion. Dzięki temu można zaoszczędzić wodę do częstego zraszania zasiewów.

Należy pamiętać, iż zbyt późno wykonany wysiew nasion (w drugiej połowie września) może okazać się ryzykowny, gdyż słabo rozkrzewione trawy nie zdążą przygotować się do przezimowania. Ponadto, jeśli szybko nadejdą przymrozki, część nasion nie skiełkuje przed zimą i zgnije. Wtedy wiosną, na młodym trawniku pojawią się puste miejsca (łysiny). Niepotrzebnie zaistnieje konieczność dosiewania nasion.

Wilgotność gleby

Bezpośrednio przed siewem gleba powinna być wilgotna, jednak nie nadmiernie mokra. Nie wolno siać w suchą glebę, trzeba poczekać na opady deszczu, albo zrosić powierzchnię gleby. Przeznaczoną ilość mieszanki warto podzielić na dwie równe części, jedną część wysiać wzdłuż, a drugą w poprzek terenu przeznaczonego na trawnik. Aby siew był równomierny, wskazane jest wybranie pogody bezwietrznej. Po siewie ręcznym nasiona należy przykryć przy zastosowaniu specjalnej kolczatki lub lekko przegrabić. Na koniec wskazane jest lekkie przywałowanie obsianego podłoża.

Materiał powstał na podstawie artykułu prof. Domańskiego „Zakładanie trawnika” 
`